Zarządzenie nr 306/2018/P

w sprawie odwołania pani Izabeli Pankalli ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Niedziałkowskiego 22.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-24

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-06 08:16:08.0