Zarządzenie nr 318/2018/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-26

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:00.0