Zarządzenie nr 337/2018/P

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-14

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-19 16:23:34.0