Zarządzenie nr 380/2018/P

w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-06-01

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-06-01

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-19 16:14:37.0