Zarządzenie nr 398/2018/P

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 62.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-06-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-06-06

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-23 16:15:29.0