Zarządzenie nr 404/2018/P

w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr PO2P/00124326/7, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany w udziale wynoszącym 2404/4798 części w prawie własności działki 7 z arkusza mapy 05 obręb Karolin, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Janikowskiej, na prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr PO2P/00093460/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółki Wyborowa S.A., oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 10/3 i 13/1 z arkusza mapy 08 obręb Karolin, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Janikowskiej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-06-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-06-08

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-16 16:13:46.0