Zarządzenie nr 415/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu opracowania Poznański Program dla Kultury.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-06-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-06-13

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-22 16:14:05.0