Zarządzenie nr 47/2001

W sprawie zmiany Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-02-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-02-22

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Informatyki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Informatyki

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-16 16:13:49.0