Zarządzenie nr 50/2001

W sprawie zmiany regulaminu Wewnętrznego Biura Delegatury Poznań- Stare Miasto.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-03-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-03-19

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Biuro Delegatury Urzędu Miasta Poznań - Stare Miasto

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Kierownicy Delegatur

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-14 16:12:12.0