Zarządzenie nr 511/2018/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obr. Jeżyce, ark. 16, dz. 92/7 (Bi) o pow. 34 m, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00310561/0.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-07-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-07-13

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 16:13:14.0