Zarządzenie nr 613/2003/P

W sprawie przeznaczenia środków finansowych z rezerwy celowej-"Fundusz Ratowniczy" na sfinansowanie wykonania ratowniczych prac konserwatorskich uszkodzonych konstrukcji sklepień i konstrukcji więźby dachowej zabytkowego kościoła OO.Franciszkanów pw.Św.Antoniego Padewskiego przy ul.Franciszkańskiej 2 w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-11

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-14 16:14:17.0