Zarządzenie nr 70/2001

W sprawie sporządzenia spisu z natury przedmiotów ze srebra znajdujących sie w Urzędzie Miasta Poznania i przekazania tych przedmiotów POZSERWIS Gospodarstwu pomocniczemu Urzędu miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-06-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-06-21

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-17 08:17:27.0