Zarządzenie nr 724/2018/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji budowy wiaduktu nad linią kolejową 354 w ciągu ulicy Golęcińskiej w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-10-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-10-19

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-20 16:14:50.0