Zarządzenie nr 739/2018/P

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, ul. Garbary 24.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-10-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-10-25

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-23 16:15:29.0