Zarządzenie nr 90/2001

W sprawie powołania Zespołu d/s III Ramy Komunikacyjnej

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-10-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-10-05

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Wydział Inżyniera Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-16 08:13:40.0