Zarządzenie nr 93/2001

W sprawie zmiany zarzadzenia Nr 38/2000 Prezydenta Miasta Poznania z dnia12 lipca 2000 r. w sprawie organizacji wewnetrznej i zakresu działania wydziałów Urzędu Miasta - w zakresie Regulaminu Wewnetrznego Wydziału Działalności Gospodarczej

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-10-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-10-10

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-16 08:13:39.0