Oferta: 1/2 etatu specj. ds. fizjoterapii; 1/2 etatu instruktor ds. kult.-oświat.

Data publikacji: 2018-01-04
Nr ref.: ZDDP-I.120.15.2017
Jednostka: Zespół Dziennych Domów Pomocy
Stanowisko: 1/2 etatu specj. ds. fizjoterapii; 1/2 etatu instruktor ds. kult.-oświat.
Informacje dodatkowe: umowa na zastępstwo, Filia nr 5 Klub Winogrady

Zakres podstawowych czynności

 1. Aktywizowanie uczestników poprzez prowadzenie zajęć z zakresu fizjoterapii, takich jak: masaże lecznicze, zabiegi fizykalne, gimnastyka, relaksacja, ćwiczenia z użyciem sprzętu.
 2. Systematyczne prowadzenie pogadanek dotyczących zdrowia i higieny.
 3. Udzielanie wsparcia osobom chorym, prowadzenie rozmów indywidualnych, motywowanie do udziału w leczeniu i rehabilitacji.
 4. Planowanie i organizacja imprez o charakterze sportowym, jak turnieje, zawody, spartakiady.
 5. Organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych, w tym udział w zajęciach i imprezach zewnętrznych oraz organizowanie wycieczek i wyjazdów.
 6. Współorganizowanie imprez okolicznościowych, spotkań tematycznych, występów itp.
 7. Pomoc w organizacji czasu wolnego, dbanie o rozwój indywidualnych zainteresowań uczestników.
 8. Współpraca z instytucjami kultury, oświaty oraz innymi placówkami w zakresie organizowania spotkań i imprez.
 9. Prowadzenie stosownej dokumentacji z realizacji zajęć.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie srednie lub wyzsze o profilu zawodowym umozliwiajace wykonywanie zadań na danym stanowisku.
 2. Znajomość systemu Windows oraz pakietu Office.
 3. Dobra umiejętność organizacji pracy w tym umiejętność pracy w zespole oraz z osobami strszymi i niepełnosprawnymi.

Wymagania dodatkowe

 1. Kursy, szkolenia z zakresu: zachowań asertywnych, arteterapii, geriatrii, andragogiki, pomocy psychologicznej, treningi komunikacji interpersonalnej itp.
 2. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 3. Wysoka kultura osobista, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.
 4. Książeczka badań sanitarno-epidemiologicznych.
 5. Wolontariat lub praktyki zawodowe w pracy z osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.

Wymagane dokumenty

 1. cv,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dyplomów i świadectw pracy (oryginały do przedłożenia na rozmowie kwalifikacyjnej);

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

Praca wymaga bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi.

Informacje dodatkowe:

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zespół Dziennych Domów Pomocy, 60-771 Poznań, M. Konopnickiej 18 w terminie do 2018-01-18.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Zespół Dziennych Domów Pomocy zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Paradowska
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-04 14:06 - specj. ds. fizjoterapii/instruktor ds. kult.-oświat. (Wprowadzenie informacji)