Oferta: główny/a księgowy/a

Data publikacji: 2018-05-28
Nr ref.: KD.120.1.2018
Jednostka: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych)
Stanowisko: główny/a księgowy/a
Informacje dodatkowe: cały etat / umowa o pracę od 1.07.2018r.

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-06-21

Zakres podstawowych czynności

1.Prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Obsługa finansowo-księgowa, prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo-księgowego.

3.Realizacja operacji budżetowych, księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich dokumentów księgowych.

4.Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach.

5.Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach.

6.Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

7.Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.Prowadzenie rejestru VAT.

9.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

10.Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

11.Opracowywanie planów finansowych placówki.

12.Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i do SIO.

13.Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów.

14.Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

Wymagania obowiązkowe

1.Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.

3.Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, samorządowych, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe, przestępstwa na tle seksualnym oraz przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

4.Wykształcenie: wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.

5.Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o samorządzie gminnym, sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich właściwego stosowania. 

Wymagania dodatkowe

1.Doświadczenie na stanowisku księgowego lub głównego księgowego w księgowości w jednostkach oświatowych.

2.Umiejetność obsługi programów księgowych: Progman, PABS.

3.Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej.

4.Znajomość obsługi Pakietu MS Office.

5.Umiejętność dobrej organizacji pracy.

6.Terminowość w realizacji zadań.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys zawodowy (CV),

- zaświadczenie o niekaralności z KRK,

- kserokopie: dokumentów potwierdzających wykształcenie, świadectw pracy.

Informacja o wyniku naboru

informacja o wyniku naboru 20 06 2018.JPG format JPG

Przetwarzanie danych osobowych

Wymagane dokumenty tylko w formie papierowej prosimy składać lub przesłać pocztą

 na adres: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań

w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2018r.

 Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z póź.zm.) oraz ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Krystian Kaczmarek
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-21 14:09 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)