Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta (Technikum Gastronomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, Szkoła Policealne Nr 3, Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych (ZSGPoznań)

Kierownik/Dyrektor

Roman Bartkowiak
ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań
61 867-40-41, faks 61 867 23 08
godziny urzędowania: 8.00 - 15.00
zsgpoznan@wp.pl
www.gastronomik.oswiata.org.pl

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2016-08-23 14:12 - korekta (Aktualizacja)