Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta (Technikum Gastronomiczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, Szkoła Policealna nr 3, Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych) (ZSGPoznań)

Kierownik/Dyrektor

Roman Bartkowiak
ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań
61 867-40-41, faks 61 867 23 08
godziny urzędowania: 8.00 - 15.00
zsgpoznan@wp.pl
www.gastronomik.oswiata.org.pl

Informacja o stanie mienia

Brak oświadczeń majątkowych.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Przyborowska
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-10 09:59 - Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Gastronomicznych za 2018 rok (Wprowadzenie informacji)