Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych (Gimnazjum nr 33, XXXIII Liceum Ogólnokształcące)

Kierownik/Dyrektor

Lech Sadowski
ul. Wyspiańskiego 27, 60-751 Poznań
61 866-47-34
zsgl@33.poznan.pl
www.33.poznan.pl

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Krzysztof Sułkowski
ostatnia zmiana w dniu 2017-05-30 12:35 - załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)