Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZSH.2020.9.2018.A1 - przetarg nieograniczony na:

Remont części elewacji budynku Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

22/10/2018