Zamówienie: ZSH.2020.18.2019.A1

Sygnatura zamówienia: ZSH.2020.18.2019.A1
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 4 października 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 (XXXI LO,Tech. Ekon. Handlowe, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4, Szk. Policealna Nr 4, Szk. Policealna Nr 4 dla Dor.)
ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań
kontakt: 61 865-86-83
email: zshkor@zsh.edu.pl

Przedmiot zamówienia

Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu - etap II

Termin składania ofert/wniosków

23 października 2019 do godz. 15:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

4 października 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Alicja Zaborowska
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-11 14:35 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)