Zamówienie: ZSiPO.ZP.3.2019

Sygnatura zamówienia: ZSiPO.ZP.3.2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 6 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego, Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3)
ul. Berwińskiego 2/4, 60-765 Poznań
kontakt: 61 866-35-79 fax. 61 866-19-41
email: zsipo.sekretariat@interia.pl

Przedmiot zamówienia

Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego 2/4 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

23 maja 2019 do godz. 13:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

6 maja 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-05-24

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Blaszka
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-06 10:22 - załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)