Zamówienie: ZSMS2.ZP/252-01/19

Sygnatura zamówienia: ZSMS2.ZP/252-01/19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 10 czerwca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 13 im.Cytadelowców Poznańskich, Internat Szkolny,Ogród Jordanowski nr 1)
al. Niepodległości 32, 61-714 Poznań
kontakt: 61 852-60-01
email: gm3@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Remont hali sportowej namiotowej położonej na terenie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 przy Al. Niepodległości 32 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

27 czerwca 2019 do godz. 10:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 czerwca 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-06-27

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-07-26

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Grażyna Musiał
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-10 11:57 - załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)