Oferta: 1 etat główny księgowy

Data publikacji: 2018-11-05
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 im. Generałowej Zamoyskiej Heleny Modrzejewskiej (II Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych)
Stanowisko: 1 etat główny księgowy

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-02-19

Zakres podstawowych czynności

1.Prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.Obsługa finansowo-księgowa, prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo- księgowego. 3.Realizacja operacji budżetowych, księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich dokumentów księgowych. 4.Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach. 5.Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach. 6.Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. 7.Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8.Prowadzenie rejestru VAT. 9.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 10.Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 11.Opracowywanie planów finansowych placówki. 12.Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i do SIO. 13.Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów. 14.Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych. 15..Umiejętność obsługi programów księgowych: Progman, PABS. 16.Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej..17.Umiejętność dobrej organizacji pracy. 18.Terminowość w realizacji zadań.

Wymagania obowiązkowe

1.Posiadanie obywatelstwa polskiego. 2.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych. 3. Świadectwo o niekaralności 4.Wykształcenie: wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości. 5.Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o samorządzie gminnym, sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich właściwego stosowania. Prosimy też o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Wymagania dodatkowe

brak

Wymagane dokumenty

CV, DYPLOM,

Inne informacje:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:Sekretarz Szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12,ul. Matejki 8/10, 60-766 Poznań tel. (61) 866-28-92 kadry@2lo.poznan.pl

Informacja o wyniku naboru

Skanowanie1.PDF format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Meissner
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-19 10:40 - nowe (Aktualizacja)