Zamówienie: ZSO-2/231-2/01/12

Sygnatura zamówienia: ZSO-2/231-2/01/12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 3 października 2012
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Charles de Gaulle'a (Szkoła Podstawowa nr 56, XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Charles de Gaulle'a, Przedszkole nr 85)
ul. Tarnowska 27, 61-323 Poznań
kontakt: 61 879-80-90
email: zso2@zso2.pl

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 125 tabletów dla ucznia wraz z oprogramowaniem  wyposażone w zainstalowany system operacyjny . Oferowane tablety  muszą być fabrycznie nowe, nieużywane. Oferowane tablety  w ramach dostawy dla uczniów muszą być identyczne zgodnie ze szczegółowym opisem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia są również gwarancje i instrukcje napisane w języku polskim dotyczące zamawianych tabletów.  

Termin składania ofert/wniosków

11 października 2012 do godz. 15:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

3 października 2012

Ogłoszenie

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2012-10-11

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2012-10-22

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Wieszczeczyńska
ostatnia zmiana w dniu 2012-10-03 15:43 - zał. nr 7 do SIWZ (Wprowadzenie informacji)