Zamówienie: ZP.ZSS/271-1/2019

Sygnatura zamówienia: ZP.ZSS/271-1/2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 2 października 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)
ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań
kontakt: 61 879-12-41, 61 877-09-08
email: zss@samochodowka.edu.pl

Przedmiot zamówienia

Remont i termomodernizacja dachu budynku warsztatów budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

17 października 2019 do godz. 09:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

2 października 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-10-17

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Arkadiusz Borach
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-02 14:09 - załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)