Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 im. Marii Montessori, Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 2, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2) (ZSS102)

Kierownik/Dyrektor

Grażyna Piosik
ul. Przełajowa 6 61-622 Poznań
61 852-56-60
godziny urzędowania: 7.15 - 15.15
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 634191584
zss102@post.pl
www.zss102.pl

Kompetencje i zadania

Wszechstronny rozwój i rewalidacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekką, umiarkowaną i znaczną, w tym ze sprzężeniami, dostosowany do ich możliwości.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwały numer: LIII/643/III/2001; LXXX/932/III/202; XII/94/III/99; XLVII/507/IV/2004; XCIII/1059/IV/2006; XCVI/1094/IV/2006; XLV/777/VII/2017

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet na dzień 01.01.2019 r.    

9 652 275,00

Wartość posiadanego mienia

Stan na 01.01.2019 r. (wartość brutto)

środki trwałe     7 865 349,05

pozostałe środki trwałe 1 664 732,19

zbiory biblioteczne 32 026,39

wartości niematerialne i prawne 81 266,84

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Brak oświadczeń majątkowych.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Nowik
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-28 16:08 - Dodanie Statutu ZSS102 (Aktualizacja)