Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 im. Marii Montessori, Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 2, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2) (ZSS102)

Kierownik/Dyrektor

Grażyna Piosik
ul. Przełajowa 6 61-622 Poznań
61 852-56-60
godziny urzędowania: 7.15 - 15.15
zss102@post.pl
www.zss102.pl

Kompetencje i zadania

Wszechstronny rozwój i rewalidacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekką, umiarkowaną i znaczną, w tym ze sprzężeniami, dostosowany do ich możliwości.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwały numer: LIII/643/III/2001; LXXX/932/III/202; XII/94/III/99; XLVII/507/IV/2004; XCIII/1059/IV/2006; XCVI/1094/IV/2006; XLV/777/VII/2017

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet na dzień 01.01.2018 r.    

8 921 879,00

Wartość posiadanego mienia

Stan na 01.01.2018 r. (wartość brutto)

środki trwałe     7 815 349,05

pozostałe środki trwałe 1 649 580,28

zbiory biblioteczne 30 320,95

wartości niematerialne i prawne 79 267,84

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Nowik
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-08 13:37 - dodanie statutu ZSS nr 102 (Aktualizacja)