Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 im. Marii Montessori, Gimnazjum Specjalne nr 102, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2) (ZSS102)

Kierownik/Dyrektor

Grażyna Piosik
ul. Przełajowa 6 61-622 Poznań
61 852-56-60
zss102@post.pl
www.zss102.pl

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Nowik
ostatnia zmiana w dniu 2017-09-11 12:57 - umowa Fawor (Wprowadzenie informacji)