Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 103, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 6) (ZSS 103 w Poznaniu)

Kierownik/Dyrektor

Lidia Wojsznis
ul. Rycerska 43, 60-345 Poznań
61 867-97-27
dyrekcja@zss103.pl
www.zss103.eu

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała nr LIII/642/III/2001 z dnia 20 lutego 2001

Budżet jednostki na bieżący rok

25086308 zł

Wartość posiadanego mienia

10610247,82

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Ciećko
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-07 17:25 - sprawozdanie Finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 za rok 2018 (Wprowadzenie informacji)