Zamówienie: ZP.271.3.2018

Sygnatura zamówienia: ZP.271.3.2018
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 3 października 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 103, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 6)
ul. Rycerska 43, 60-345 Poznań
kontakt: 61 867-97-27
email: dyrekcja@zss103.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych  nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

Termin składania ofert/wniosków

15 listopada 2018 do godz. 10:45

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

3 października 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-11-15

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-12-05

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Ciećko
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-07 12:37 - uaktualniono numer ogłoszenia (Aktualizacja)