Zamówienie: ZSP1.ZP/252-02/18

Sygnatura zamówienia: ZSP1.ZP/252-02/18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 8 czerwca 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 35 im.Wł. Łokietka , Przedszkole nr 187 Leśny Zakątek)
61-616 Poznań, os. Wł. Łokietka 104
kontakt: 61 8227431
email: info@zs-p1.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja boiska sportowego położonego na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 na os. Władysława Łokietka 104 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

25 czerwca 2018 do godz. 09:15

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

8 czerwca 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-06-25

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-08-02

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Szymańska-Witek
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-08 09:43 - załącznik nr 6 (Wprowadzenie informacji)