Zamówienie: ZSP1.ZP/252-01/18

Sygnatura zamówienia: ZSP1.ZP/252-01/18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 14 maja 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 35 im.Wł. Łokietka , Przedszkole nr 187 Leśny Zakątek)
61-616 Poznań, os. Wł. Łokietka 104
kontakt: 61 8227431
email: info@zs-p1.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja boiska sportowego oraz remont podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 na os. Władysława Łokietka 104 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

29 maja 2018 do godz. 10:15

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 maja 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-05-29

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-06-13

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-06-07

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Szymańska-Witek
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-13 14:45 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część nr 2 (Wprowadzenie informacji)