Zamówienie: ZP.ZSP5/251-03/18

Sygnatura zamówienia: ZP.ZSP5/251-03/18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 11 czerwca 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Przedszkole nr 175 im."Podniebny Świat", Szkoła Podstawowa nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury )im
os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań
kontakt: 61 820 10 63
email: zspnr5.poznan@gmail.com

Przedmiot zamówienia

Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

26 czerwca 2018 do godz. 12:15

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

11 czerwca 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-06-26

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-06-27

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anita Kuczmańska
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-22 12:30 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)