Zamówienie: ZSP6.ZP/251-01/2018

Sygnatura zamówienia: ZSP6.ZP/251-01/2018
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 14 maja 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego;Przedszkole nr 191)
os. Jana III Sobieskiego 105, Poznań
kontakt: 61 8234-461

Przedmiot zamówienia

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 na osiedlu Jana III Sobieskiego 105 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

6 czerwca 2018 do godz. 12:15

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 maja 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-06-06

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-06-25

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Halaburda
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-23 08:38 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)