Zamówienie: ZSP6.ZP/251-03/2018

Sygnatura zamówienia: ZSP6.ZP/251-03/2018
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 8 czerwca 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego;Przedszkole nr 191)
os. Jana III Sobieskiego 105, Poznań
kontakt: 61 8234-461

Przedmiot zamówienia

Budowa miasteczka rowerowego na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 na osiedlu Jana III Sobieskiego 105 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

25 czerwca 2018 do godz. 10:15

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

8 czerwca 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-06-25

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Halaburda
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-08 10:26 - załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)