Zamówienie: ZP.2.2019

Sygnatura zamówienia: ZP.2.2019
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 13 czerwca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 87 im. Stefana Żeromskiego, Przedszkole nr 192)
61-062 Poznań, ul. Leszka 42
kontakt: 61 876 80 79
email: zsp7poznan@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Przygotowania i wydawania posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych w okresie 01.09.2019r. do 31.08.2020 r.

Termin składania ofert/wniosków

27 czerwca 2019 do godz. 13:45

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-06-27

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-07-08

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Przybylska
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-13 12:05 - załącznik nr 6_Wyposazenie kuchni (Wprowadzenie informacji)