Zamówienie: ZP.4.2019

Sygnatura zamówienia: ZP.4.2019
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 5 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 87 im. Stefana Żeromskiego, Przedszkole nr 192)
61-062 Poznań, ul. Leszka 42
kontakt: 61 876 80 79
email: zsp7poznan@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

Termin składania ofert/wniosków

15 listopada 2019 do godz. 13:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

5 listopada 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-11-15

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Przybylska
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-05 18:01 - załącznik nr 8_oświadczenie (Wprowadzenie informacji)