Zamówienie: ZP.1.2018

Sygnatura zamówienia: ZP.1.2018
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 13 czerwca 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 87 im. Stefana Żeromskiego, Przedszkole nr 192)
61-062 Poznań, ul. Leszka 42
kontakt: 61 876 80 79
email: zsp7poznan@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi społecznych w zakresie przygotowania i wydawania posiłków dla dzieci szkolnych, gimnazjalnych i przedszkolnych  w okresie 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

Termin składania ofert/wniosków

3 lipca 2018 do godz. 13:45

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-07-03

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-07-09

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-08-28

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Przybylska
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-09 08:30 - informacja z otwarcia ofert (Aktualizacja)