Zamówienie: ZSP8.ZP/251-02/2019

Sygnatura zamówienia: ZSP8.ZP/251-02/2019
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Urząd Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Przedszkole nr 190 , Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego )
os. Bolesława Śmiałego, 107
kontakt: .tel./ fax 61 8236091
email: zsp-8@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8   na osiedlu Bolesława Śmiałego 107 w Poznaniu i wydawanie 4 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola nr 190 oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej

Termin składania ofert/wniosków

23 maja 2019 do godz. 10:45

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-05-23

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-05-29

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-06-12

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Aleksandra Hyżak
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-14 18:05 - załącznik nr 6_jadłospis (Wprowadzenie informacji)