Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1339 2015-09-07 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1341 2015-09-07 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego TAK
1342 2015-09-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1330 2015-09-04 zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznych nn-0,4kV NIE
1331 2015-09-04 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
1332 2015-09-04 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1333 2015-09-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1336 2015-09-04 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego z garażem NIE
1324 2015-09-03 zgłoszenie budowy dla rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1321 2015-09-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
1306 2015-08-31 zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego , wolnostojącego NIE
1310 2015-08-31 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego w zabudowie szeregowej TAK
1311 2015-08-31 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i basenem zewnętrznym NIE
1298 2015-08-28 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego TAK
1285 2015-08-25 zgłoszenie budowy b. mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1286 2015-08-25 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1289 2015-08-25 zgłoszenie nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku jednorodzinnego TAK
1280 2015-08-24 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1265 2015-08-20 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1267 2015-08-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym wolno stojącego domu mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1259 2015-08-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1235 2015-08-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1236 2015-08-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1240 2015-08-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymb. jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i garażem zewnętrznym TAK
1229 2015-08-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej NIE
1217 2015-08-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1221 2015-08-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1223 2015-08-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym nowej sieci kanalizacji deszczowej NIE
1210 2015-08-11 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi  
1199 2015-08-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV TAK
1195 2015-08-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1197 2015-08-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w zabudowie wolnostojącej NIE
1189 2015-08-05 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego TAK
1180 2015-08-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego NIE
1184 2015-08-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej NIE
1172 2015-07-31 zgłoszenie zamiaru wykonania przybudówki do budynku TAK
1167 2015-07-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej oraz zbiornika bezodpływowego TAK
1153 2015-07-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego TAK
1147 2015-07-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1148 2015-07-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci kanalizacji deszczowej NIE
1137 2015-07-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego TAK
1124 2015-07-22 zgłoszenie zamiaru zabudowy podcienia na parterze budynku NIE
1128 2015-07-22 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej NIE
1120 2015-07-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego TAK
1109 2015-07-20 zgłoszenie zamiaru budowy kanału sanitarnego wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami do posesji NIE
1110 2015-07-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego NIE
1111 2015-07-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego NIE
1100 2015-07-16 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego NIE
1083 2015-07-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej n.n.  
1089 2015-07-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla przebudowy i rozbudowy domu mieszkalnego jednorodzinnego na dom mieszkalny z lokalem usługowym na parterze oraz garażem i niezbędną infrastrukturą TAK
1070 2015-07-14 zgłoszenie zamiaru budowy (z projektem budowlanym) sieci wodociągowej NIE
1073 2015-07-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym b. jednorodzinnego TAK
1077 2015-07-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej NIE
1078 2015-07-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym b. jednorodzinnego dwulokalowego TAK
1059 2015-07-13 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1061 2015-07-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1062 2015-07-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego jednorodzinnego TAK
1041 2015-07-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1042 2015-07-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1045 2015-07-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym b. jednorodzinnego NIE
1040 2015-07-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1029 2015-07-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1035 2015-07-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1020 2015-07-06 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej TAK
1021 2015-07-06 zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1026 2015-07-06 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociagowej NIE
1028 2015-07-06 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego TAK
1012 2015-07-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym 2 budynków jednorodzinnych + garaż TAK
1013 2015-07-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego dwulokalowego NIE
1014 2015-07-03 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego z inst. gazową TAK
1016 2015-07-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem b. jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym NIE
1000 2015-07-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego TAK
996 2015-07-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego z garażem i zb. bezodpływowym NIE
975 2015-06-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego dwulokalowego TAK
977 2015-06-30 zgłoszenie zamiaru przebudowy istn. sieci telekomunikacyjnej NIE
982 2015-06-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego NIE
963 2015-06-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym b. jednorodzinnego NIE
971 2015-06-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla b. jednorodzinnego TAK
972 2015-06-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego TAK