Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1070 2015-07-14 zgłoszenie zamiaru budowy (z projektem budowlanym) sieci wodociągowej NIE
1073 2015-07-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym b. jednorodzinnego TAK
1077 2015-07-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej NIE
1078 2015-07-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym b. jednorodzinnego dwulokalowego TAK
1059 2015-07-13 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1061 2015-07-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1062 2015-07-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego jednorodzinnego TAK
1041 2015-07-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1042 2015-07-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1045 2015-07-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym b. jednorodzinnego NIE
1040 2015-07-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1029 2015-07-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1035 2015-07-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1020 2015-07-06 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej TAK
1021 2015-07-06 zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1026 2015-07-06 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociagowej NIE
1028 2015-07-06 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego TAK
1012 2015-07-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym 2 budynków jednorodzinnych + garaż TAK
1013 2015-07-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego dwulokalowego NIE
1014 2015-07-03 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego z inst. gazową TAK
1016 2015-07-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem b. jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym NIE
1000 2015-07-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego TAK
996 2015-07-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego z garażem i zb. bezodpływowym NIE
975 2015-06-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego dwulokalowego TAK
977 2015-06-30 zgłoszenie zamiaru przebudowy istn. sieci telekomunikacyjnej NIE
982 2015-06-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego NIE
963 2015-06-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym b. jednorodzinnego NIE
971 2015-06-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla b. jednorodzinnego TAK
972 2015-06-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego TAK