Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
573 2018-05-08 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolno stojącego NIE
559 2018-05-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
543 2018-04-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kan. sanitarnej dla zespołu dwóch b. wielorodzinnych NIE
520 2018-04-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej NIE
499 2018-04-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
482 2018-04-24 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej w zakresie nadbudowy tarasu TAK
484 2018-04-24 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej w zakresie nadbudowy tarasu TAK
475 2018-04-23 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
468 2018-04-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych TAK
452 2018-04-18 zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego NIE
453 2018-04-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi NIE
449 2018-04-17 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
442 2018-04-16 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłącza elektroenergetycznego SN ze stacją transformatorową oraz linią nn NIE
444 2018-04-16 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
433 2018-04-13 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego NIE
428 2018-04-12 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym sieci kanalizacji deszczowej NIE
401 2018-04-09 zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z szafkami kablowymi NIE
403 2018-04-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV, rj.budowa linii nn-0,4kV kablowej o raz szafki kablowej SK-6 TAK
410 2018-04-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4 kV, linii nn-0,4 kV oraz szafy kablowej SK-4 NIE
372 2018-03-30 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem dwustanowiskowym TAK
367 2018-03-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej NIE
349 2018-03-27 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
333 2018-03-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym rozbudowy sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia parkowego w parku NIE
334 2018-03-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodoc. i kanaliz. wraz z przyłączami oraz hydrantu zewnętrznego NIE
318 2018-03-21 zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza do sieci elektroenergetycznej oraz złącza kablowego śr.n. i linii kablowych NIE
295 2018-03-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej wraz z dwoma przyłączami w ul.Klinkierowej TAK
296 2018-03-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym TAK
304 2018-03-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej wraz z 18 przyłączami w ul. Aroniowej NIE
306 2018-03-19 zgłoszenie zamiaru budowy z proejktem budowalnym dla budowy linii kablowej nn-0,4kV, budowa 3 złącz kablowo-pomiarowych, i budowa złącza kablowego NIE
277 2018-03-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodoc. i kan. sanitarnej NIE
278 2018-03-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kanalizacji deszczowej NIE
271 2018-03-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV kablowej wraz z zasilaniem istniejącej szafy kablowej SK nr 1279 oraz istniejącego złącza kablowego ZK-1 NIE
249 2018-03-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym oświetlenia boiska wielofunkcyjnego TAK
230 2018-03-02 zgłoszenie przebudowy (wykucie okna) budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej NIE
206 2018-02-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym efektywnej dustrybucji ciepła - etap I: przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami TAK
193 2018-02-23 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej w ulicy Aroniowej NIE
189 2018-02-22 zgłoszenie zamiaru budowy z propjektem budowlanym sieci kan. sanitarnej wraz z przyłączem do istn. b. mieszkalnego NIE
190 2018-02-22 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego NIE
175 2018-02-20 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego wraz ze zb. bezodpływowym NIE
161 2018-02-16 zgłoszenie nadbudowy części budynku mieszkalnego NIE
159 2018-02-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projekte mbudowlanym sieci kablowej nn 0,4kV zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego NIE
138 2018-02-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4 kV, linii energetycznej nn 0,4 kV, dwóch szafek kablowyxh SK-4,n złącz kablowo-pomiarowego oraz wymiana slupa w linii nn-0,4 kV napowietrznej NIE
100 2018-01-31 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymsieci wodociągowej wraz z 15 przyłączami NIE
102 2018-01-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kontenerowej stacji transformatorowej o pow. zabudowy do 35,0m2 z przyłączem elektroenergetycznym nN 15kV  
98 2018-01-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - budowa linii kablowej nn 0,4 kV NIE
99 2018-01-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z odtworzeniem oświetlenia drogowego NIE
85 2018-01-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym NIE
90 2018-01-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym preizolowanej sieci cieplnej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul.Rembertowskiej i Pogodnej NIE
69 2018-01-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy odcinka sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych od komory (J7/*)(S2) do komory S11 oraz węzłów cieplnych zasilających budynki Uniwersytetu Przyrodniczego NIE
63 2018-01-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV NIE
65 2018-01-22 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
52 2018-01-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn 0,4kV TAK
56 2018-01-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
28 2018-01-11 zgłoszenie zamiaru przebudowy nadziemnej osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków b3 i b4 na podziemną sieć preizolowaną NIE
30 2018-01-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem do istniejącego budynku mieszkalnego TAK
16 2018-01-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodeociągowej z przyłączem w ul.Książęcej NIE
18 2018-01-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV NIE
22 2018-01-08 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
38 2018-01-08 pozwolenie na budowę dla kompleksowego remontu budynku mieszkalnego NIE
1935 2017-12-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1919 2017-12-22 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1923 2017-12-22 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej NIE
1926 2017-12-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1911 2017-12-21 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacją gazową TAK
1912 2017-12-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej wraz z dwoma przyłączami wodociągowymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej NIE
1910 2017-12-20 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka budynku gospodarczego NIE
1893 2017-12-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn 0,4 kV NIE
1882 2017-12-15 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego TAK
1880 2017-12-14 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1868 2017-12-12 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociagowej NIE
3269 2017-12-12 pozwolenie na budowę odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej NIE
1857 2017-12-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy oświetlenia i monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do parku w Starym Korycie Warty NIE
1858 2017-12-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada, biegącej pomiędzy rzeką Cybiną a mostem Królowej Jadwigi w Poznaniu, polegającej na budowie oświetlenia i monitoringu wizyjnego NIE
1855 2017-12-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym oświetlenia ulicznego w ramach projektu: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul.Na Skarpie w ramach zadania RoweLove Rataje - odcinek A  
1850 2017-12-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci elektroenergetycznej NIE
3192 2017-12-05 pozwolenie na rozbiórkę gospodarczego NIE
1837 2017-12-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymelektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV NIE
1838 2017-12-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z wymianą słupa NIE
1836 2017-12-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy odcinka osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego NIE
1824 2017-11-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - przebudowa kanałowej sieci cieplnej z przyłączem na sieć preizolowaną NIE
1815 2017-11-29 zgłoszenie zamiaru przebudowy z projektem budowlanym sieci cieplnej NIE
1803 2017-11-27 zgłoszenie zamiaru budowy (instalacji nawadniającej - od studzienki wodomierzowej do punków czerpalnych, na potrzeby utrzymania sieleni przydrożnej NIE
1781 2017-11-22 zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku NIE
1783 2017-11-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacj sanitarnej grawitacyjnej NIE
1784 2017-11-22 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z budową wew.instalacji gazu i tymczasowym zbiornikiem bezodpływowym NIE
1785 2017-11-22 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z budową wew.instalacji gazu i tymczasowym zbiornikiem bezodpływowym NIE
1779 2017-11-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymsieci wodociągowej wraz z przyłączem NIE
1777 2017-11-20 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1765 2017-11-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przedkładki kanalizacji deszczowej KD 100 NIE
1750 2017-11-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV NIE
1747 2017-11-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii nn-0,4kV kablowej , jednej szafy SK-3 i jednego złącza kablowo-pomiarowego ZK1x1P NIE
1732 2017-11-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV NIE
1733 2017-11-10 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego wraz z rozbiórką istn. obiektów NIE
1738 2017-11-10 zgłoszenie zamiaru przebudowy wraz z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1725 2017-11-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn 0,4kV, szafy kablowej oraz 6 złączy kablowych pomiarowych NIE
1714 2017-11-03 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego wraz z wewn. inst. gazu TAK
1708 2017-11-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym instalacji tablicy informacji pasażerskiej (TIP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb przystanku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju TAK
1709 2017-11-02 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego UA-V-A05.6743.1370.2017 NIE
1712 2017-11-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1695 2017-10-30 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym budowy przyłącza wodociągowego do obiektu handlowego - zmiana zgłoszenia NIE