Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1671 2018-12-14 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego  
1658 2018-12-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1639 2018-12-07 zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowym NIE
1648 2018-12-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej NIE
1637 2018-12-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV tj.budowa linii nn 0,4kV kablowej NIE
1643 2018-12-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej z szafą SK oraz złączem kablowym NIE
1620 2018-12-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi NIE
1614 2018-11-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1606 2018-11-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej wzdłuż ul.Strzeszyńskiej i H.Rzepeckiej NIE
1605 2018-11-26 zgłoszenie zamiaru budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
1597 2018-11-23 zgłoszenie nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1590 2018-11-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1575 2018-11-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej dla zasilania działki nr 761/28, pobudowanie szafy kablowej SK oraz złącza ZK1 NIE
1569 2018-11-16 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
1556 2018-11-15 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego dwulokalowego NIE
1555 2018-11-14 zgłoszenie budowy przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie zmian zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia NIE
1547 2018-11-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1519 2018-11-06 zgłoszenie zamiaru budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV NIE
1501 2018-10-31 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego wraz z wewn. inst. gazu NIE
1488 2018-10-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznym sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1480 2018-10-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej o dł.95m, dwóch szaf kablowych SK4 oraz szafy kablowej SK6 NIE
1481 2018-10-26 zgłoszenie zamiaru przebudowy sieci wodociągowej NIE
1483 2018-10-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej o dł. 51m NIE
1452 2018-10-23 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej NIE
1432 2018-10-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV NIE
1438 2018-10-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci nn 0,4kV oraz stacji transformatorowch zasilających pole 5MW NIE
1428 2018-10-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowalnym dla budowy odcinka linii kablowej nn-0,4kV wraz z odtworzeniem oświetlenia drogowego oraz likwidacji odcinka linii napowietrznej nn-0,4 kV NIE
1422 2018-10-16 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego i zbiornika na nieczystości ciekłe NIE
1397 2018-10-11 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodoc. i kanalizacyjnej z przyłączami NIE
1375 2018-10-08 zgłoszenie zamiaru budowy wraz z projektem budowlanym sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków NIE
1376 2018-10-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej wraz z przyłączami do projektowanych budynków NIE
1379 2018-10-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do b. wielorodzinnych NIE
1380 2018-10-08 zgłoszenie rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1372 2018-10-04 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego, zb. bezodpływowego i wewn. inst. gazu NIE
1364 2018-10-03 zgłoszenie zamiaru budowy oświetlenia drogowego NIE
1361 2018-10-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1344 2018-09-27 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
1345 2018-09-27 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej i przyłącza NIE
1346 2018-09-27 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1348 2018-09-27 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego TAK
1332 2018-09-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej NIE
1326 2018-09-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych NIE
1319 2018-09-21 zgłoszenie zamiaru budowy linii napowietrznej i linii kablowej oświetlenia ulicznego NIE
1291 2018-09-17 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego z wewn. inst. gazu NIE
1279 2018-09-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kanalizacji teletechnicznej NIE
1282 2018-09-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacyjnej NIE
1273 2018-09-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymsieci elektroenergetycznych NIE
1264 2018-09-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym nowego oświetlenia drogowego NIE
1256 2018-09-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV NIE
1258 2018-09-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV NIE
1259 2018-09-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej nn 0,4 kV NIE
1262 2018-09-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektrycznej nn-0,4 kV ze słupami oświetleniowymi NIE
1255 2018-09-07 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego NIE
1246 2018-09-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym el.-en. sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi NIE
2428 2018-09-05 pozwolenie na budowę przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego NIE
1230 2018-09-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1214 2018-09-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku kanału sanitarnego w drodze bocznej od ul.Wichrowej NIE
1200 2018-08-31 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1171 2018-08-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlany sieci wodociągowej NIE
1163 2018-08-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy przyłącza kablowego nn 0,4kV zasilania potrzeb organizowanych imprez NIE
1159 2018-08-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV wraz z przyłączami w celu zasilenia obiektu przy ul.H.Sienkiewicza NIE
1153 2018-08-23 zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną NIE
1147 2018-08-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy linii kablowej nn od istniejącej linii napowietrznej do projektowanej szafki kablowej SK-4 i dalej do złącza kablowego ZKP-32/3 NIE
1148 2018-08-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami NIE
1146 2018-08-21 zgłoszenie zamiaru budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych NIE
1119 2018-08-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej, szafy kablowej SK4 oraz złącza kablowego ZK1x-3p NIE
1120 2018-08-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej, szafy kablowej SK3 oraz złącza kablowego ZK1x-1p NIE
1124 2018-08-13 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wew.instalacją gazu i zbiornikiem bezodpływowym NIE
1108 2018-08-09 zgłoszenie zamiaru nadbudowy, przebudowy i rozbudowy domu jednorodzinnego NIE
1095 2018-08-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci nn 0,4kV wraz z przyłączami do działek NIE
1063 2018-08-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączami NIE
1064 2018-08-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymsieci wodociągowej NIE
1065 2018-08-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączami NIE
1066 2018-08-02 zgłoszenie zamiaru budowy projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączami i siecin kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami NIE
1039 2018-07-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych NIE
1034 2018-07-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej nn-0,4kV oświetlenia w celu usunięcia kolizji linii napowietrznej z nowoprojektowanym układem drogowym NIE
1020 2018-07-25 zgłoszenie rozbudowy budynku jednorodzinnego NIE
1035 2018-07-25 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego NIE
1001 2018-07-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków TAK
996 2018-07-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla rozbudowy sieci wodociągowej NIE
987 2018-07-18 zgłoszenie zmiaru budowy kanalizacji kablowej dla hali logistycznej H44 NIE
977 2018-07-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy II odcinka sieci cieplnej oraz przyłączy do nowoprojektowanych budynków mieszkalnych NIE
948 2018-07-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - rozbudowa kanalizacji deszczowej NIE
949 2018-07-13 zgłoszenie zamiaru budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn. 0,4 kV z szafą kablową i przyłączami NIE
928 2018-07-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi NIE
931 2018-07-11 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego NIE
932 2018-07-11 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego NIE
933 2018-07-11 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego NIE
920 2018-07-09 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
921 2018-07-09 zgłoszenie rozbudowy b. jednorodzinnego TAK
907 2018-07-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej i złączy kablowych NIE
912 2018-07-06 zgłoszenie rozbudowy budynku jednorodzinnego NIE
865 2018-06-29 zgłoszenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku jednorodzinnego NIE
876 2018-06-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy linii kablowej nn 0,4 kV NIE
850 2018-06-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
854 2018-06-27 zgłoszenie zamiaru budowy kanalizacji kablowej IT2 dla hali logistycznej U44  
839 2018-06-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
840 2018-06-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego TAK
822 2018-06-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj. budowa linii nn-0,4kV oraz szafy kablowej SK-6 NIE
814 2018-06-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowalnym preizolowanej sieci cieplnej zasilającej budynki mieszkalne wielorodzinne nr 6 i 8 NIE