Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1447 2017-09-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - remont gazociągu w ul.Leszczyńskiej i Buczka w trybie awaryjnym NIE
1451 2017-09-11 zgłoszenie zamiaru budowylinii kablowej nn 0,4kV, 2 szaf kablowych SK4 i 3 złączy kablowych pomiarowych NIE
1426 2017-09-07 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym budowy sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1435 2017-09-07 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV NIE
1408 2017-09-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych NIE
1395 2017-09-01 zgłoszenie zamiaru przebudowy sieci telekomunikacyjnej NIE
1370 2017-08-29 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszklanego jednorodzinnego TAK
1373 2017-08-29 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1362 2017-08-28 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1351 2017-08-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1339 2017-08-24 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1312 2017-08-21 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego NIE
1317 2017-08-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV - budowa kabli trakcyjnych NIE
1306 2017-08-18 zgłoszenie przebudowy i rozbudowy budynku jednorodzinnego TAK
1295 2017-08-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy i wymiany sieci wodociągowej w ul.Cześnikowskiej NIE
2155 2017-08-16 zmiana decyzji pozwolenia na budowę w zakresie zwiększenia o remont posadzki dziedzińca z uszczelnieniem i wzmocnieniem konstrukcji płyty stropowej oraz wymiana nawierzchni kamienicy UA-V-A09.6740.3371.2014 NIE
1275 2017-08-11 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1262 2017-08-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodoc. i kan. sanitarnej NIE
1258 2017-08-09 zgłoszenie zamiaru rozbudowy wraz z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1252 2017-08-08 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
2072 2017-08-08 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1249 2017-08-07 zgłoszenie budowybudynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1218 2017-08-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym zespołu urządzeń podczyszczających osadnik-separator oczyszczających ścieki deszczowe na kan. deszczowej z terenu zlewni NIE
1222 2017-08-03 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
1207 2017-08-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej n.n. wraz z szafkami kablowymi  
1196 2017-07-31 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłączenia do sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz z budową stacji transformatorowej SN-15kV.nN-0,4kV NIE
1202 2017-07-31 zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego, dwulokalowego TAK
1193 2017-07-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowych NIE
1176 2017-07-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym trakcyjnej elektroenergetycznej sieci kablowej oraz telekomunikacyjnej linii kablowej w kanalizacji teletechnicznej NIE
1162 2017-07-24 zgłoszenie zamiaru budowy linii światłowodowej , kanalizacji kablowej, słupów dla kamer monitoringu miejskiego dla miasta Poznania  
1137 2017-07-20 zgłoszenie zamiaru budowy domu jednorodzinnego  
1102 2017-07-18 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1109 2017-07-18 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1110 2017-07-18 zgłoszenie zamiaru przebudowy drogi NIE
1091 2017-07-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymsieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej NIE
1093 2017-07-17 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym usunięcia kolizji osiedlowej sieci cieplnej wraz z budową przyłączy kanalizacji odwadniającej kanał ciepłowniczy w zw. z rozbudową, nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-usługową NIE
1101 2017-07-17 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu NIE
1088 2017-07-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej  
1062 2017-07-13 zgłoszenie zamiaru przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1068 2017-07-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami NIE
1034 2017-07-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej NIE
1016 2017-07-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1017 2017-07-05 zgłoszenie zamiaru rozbudowy b. jednorodzionnego TAK
1022 2017-07-05 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
1024 2017-07-05 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego TAK
1026 2017-07-05 Zgłoszenie budowy nowej sieci wodociągowej. NIE
1009 2017-07-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV NIE
1010 2017-07-04 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnegow zabudowie bliźniaczej TAK
1005 2017-07-03 zgłoszenie zamiaru budowy sieci cieplnej dla zespołu budynków mieszkalnych TAK
992 2017-06-30 zgłoszenie przebudowy i rozbudowy b. jednorodzinnego NIE
994 2017-06-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacyjnej NIE
996 2017-06-30 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego NIE
997 2017-06-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci sanitarnej NIE
998 2017-06-30 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego NIE
999 2017-06-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji ogólnospławnej NIE
993 2017-06-29 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
980 2017-06-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z czterema przyłączami NIE
972 2017-06-27 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
975 2017-06-27 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
963 2017-06-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy preizolowanej sieci cieplnej, zasilającej budynek osiedlowy w miejsce sieci cieplnej tradycyjnej NIE
966 2017-06-26 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej NIE
969 2017-06-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem NIE
948 2017-06-22 zgłoszenie zamiaru budowy linii telekomunikacyjnej NIE
954 2017-06-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy przyłącza elektroenergetycznego nn 15kV TAK
935 2017-06-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłącza cieplnego NIE
939 2017-06-21 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy sieci cieplnej i przyłączy do projektowanych budynków ZKZL sp.z o.o.  
910 2017-06-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego NIE
895 2017-06-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, obiektów małej architektury i zjazdu z ul.Ogrodowej, a także przebudowy drogi w zakresie: zmian wysokościowych ukształtowania terenu, utwardzeń i wymiany nawierzchni, budowy schodów terenowych, nasadzeń zieleni, rozbiórki istniejących i budowy nowych murów oporowych NIE
884 2017-06-09 zgłoszenie zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
886 2017-06-09 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
889 2017-06-09 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
882 2017-06-08 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych - efektywna dystrybucja cieplna NIE
875 2017-06-07 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
858 2017-06-06 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
868 2017-06-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn 0,4 kV, złączy kablowych i szafy kablowej TAK
852 2017-06-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi NIE
857 2017-06-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej NIE
844 2017-06-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
846 2017-06-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym NIE
820 2017-05-30 zgłoszenie rozbudowy domu jednorodzinnego NIE
801 2017-05-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem NIE
806 2017-05-26 zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego TAK
795 2017-05-25 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych NIE
788 2017-05-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi NIE
754 2017-05-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji deszczowej NIE
757 2017-05-19 zgłoszenie zamiaru wykonania zasilania energetycznego domu jednorodzinnego NIE
738 2017-05-17 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem o część gospodarczą NIE
740 2017-05-17 zgłoszenie rozbudowy werandy domu jednorodzinnego TAK
741 2017-05-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn 0,4 kV TAK
732 2017-05-16 zgłoszenie b udowy budynku jednorodzinnego NIE
719 2017-05-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej oświetleniowej nn 0,4kV z słupami stalowymi ocynkowanymi i oprawami LED od istn.linii napowietrznej oświetleniowej NIE
720 2017-05-15 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na okres tymczasowy i zjazdem z drogi publicznej TAK
724 2017-05-15 zgłoszenie rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
689 2017-05-11 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem NIE
698 2017-05-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - budowa i przebudowa infrastruktury teletechnicznej w związku z budową zjazdów NIE
700 2017-05-11 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
679 2017-05-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych - efektywna dystrybucja ciepła NIE
688 2017-05-10 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego NIE
692 2017-05-10 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalmi mieszkalnymi NIE
674 2017-05-09 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK