Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1137 2017-07-20 zgłoszenie zamiaru budowy domu jednorodzinnego  
1102 2017-07-18 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1109 2017-07-18 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1110 2017-07-18 zgłoszenie zamiaru przebudowy drogi NIE
1091 2017-07-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymsieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej NIE
1093 2017-07-17 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym usunięcia kolizji osiedlowej sieci cieplnej wraz z budową przyłączy kanalizacji odwadniającej kanał ciepłowniczy w zw. z rozbudową, nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-usługową NIE
1101 2017-07-17 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu NIE
1088 2017-07-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej  
1062 2017-07-13 zgłoszenie zamiaru przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1068 2017-07-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami NIE
1034 2017-07-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej NIE
1016 2017-07-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1017 2017-07-05 zgłoszenie zamiaru rozbudowy b. jednorodzionnego TAK
1022 2017-07-05 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
1024 2017-07-05 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego TAK
1026 2017-07-05 Zgłoszenie budowy nowej sieci wodociągowej. NIE
1009 2017-07-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV NIE
1010 2017-07-04 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnegow zabudowie bliźniaczej TAK
1005 2017-07-03 zgłoszenie zamiaru budowy sieci cieplnej dla zespołu budynków mieszkalnych TAK
992 2017-06-30 zgłoszenie przebudowy i rozbudowy b. jednorodzinnego NIE
994 2017-06-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacyjnej NIE
996 2017-06-30 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego NIE
997 2017-06-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci sanitarnej NIE
998 2017-06-30 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego NIE
999 2017-06-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji ogólnospławnej NIE
993 2017-06-29 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
980 2017-06-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z czterema przyłączami NIE
972 2017-06-27 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
975 2017-06-27 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
963 2017-06-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy preizolowanej sieci cieplnej, zasilającej budynek osiedlowy w miejsce sieci cieplnej tradycyjnej NIE
966 2017-06-26 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej NIE
969 2017-06-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem NIE
948 2017-06-22 zgłoszenie zamiaru budowy linii telekomunikacyjnej NIE
954 2017-06-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy przyłącza elektroenergetycznego nn 15kV TAK
935 2017-06-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłącza cieplnego NIE
939 2017-06-21 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy sieci cieplnej i przyłączy do projektowanych budynków ZKZL sp.z o.o.  
910 2017-06-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego NIE
895 2017-06-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, obiektów małej architektury i zjazdu z ul.Ogrodowej, a także przebudowy drogi w zakresie: zmian wysokościowych ukształtowania terenu, utwardzeń i wymiany nawierzchni, budowy schodów terenowych, nasadzeń zieleni, rozbiórki istniejących i budowy nowych murów oporowych NIE
884 2017-06-09 zgłoszenie zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
886 2017-06-09 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
889 2017-06-09 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
882 2017-06-08 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych - efektywna dystrybucja cieplna NIE
875 2017-06-07 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
858 2017-06-06 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
868 2017-06-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn 0,4 kV, złączy kablowych i szafy kablowej TAK
852 2017-06-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi NIE
857 2017-06-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej NIE
844 2017-06-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
846 2017-06-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym NIE
820 2017-05-30 zgłoszenie rozbudowy domu jednorodzinnego NIE
801 2017-05-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem NIE
806 2017-05-26 zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego TAK
795 2017-05-25 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych NIE
788 2017-05-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi NIE
754 2017-05-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji deszczowej NIE
757 2017-05-19 zgłoszenie zamiaru wykonania zasilania energetycznego domu jednorodzinnego NIE
738 2017-05-17 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem o część gospodarczą NIE
740 2017-05-17 zgłoszenie rozbudowy werandy domu jednorodzinnego TAK
741 2017-05-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn 0,4 kV TAK
732 2017-05-16 zgłoszenie b udowy budynku jednorodzinnego NIE
719 2017-05-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej oświetleniowej nn 0,4kV z słupami stalowymi ocynkowanymi i oprawami LED od istn.linii napowietrznej oświetleniowej NIE
720 2017-05-15 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na okres tymczasowy i zjazdem z drogi publicznej TAK
724 2017-05-15 zgłoszenie rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
689 2017-05-11 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem NIE
698 2017-05-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - budowa i przebudowa infrastruktury teletechnicznej w związku z budową zjazdów NIE
700 2017-05-11 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
679 2017-05-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych - efektywna dystrybucja ciepła NIE
688 2017-05-10 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego NIE
692 2017-05-10 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalmi mieszkalnymi NIE
674 2017-05-09 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
669 2017-05-08 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego i zb. bezodpływowego NIE
654 2017-05-05 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
655 2017-05-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
656 2017-05-05 zgłoszenie zamiaru budowy linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowych TAK
657 2017-05-05 zgłoszenie zamiaru budowy linii kablowych i złączy kablowych NIE
647 2017-05-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych - efektywna dystrybucja cieplna NIE
616 2017-04-28 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego wolnostojącego NIE
618 2017-04-28 zgłoszenie budowy domumieszkalnego z garażem NIE
604 2017-04-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
607 2017-04-26 zgłoszenie przebudowy i termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
587 2017-04-24 zgłoszenie zamiaru budowy budynkumieszkalnego jednorodzinnego NIE
593 2017-04-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV TAK
575 2017-04-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacyjnych NIE
559 2017-04-19 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
560 2017-04-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy linii kablowej nn 0,4kV i szafy kablowej TAK
543 2017-04-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymiw ulicówce pod ul. Rembertowską NIE
544 2017-04-14 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem TAK
547 2017-04-14 zgłoszenie nadbudowy budynku jednorodzinnego TAK
527 2017-04-13 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem oraz wewnętrzną instalacją gazu NIE
536 2017-04-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej energetycznej nn 1kV od istn. linii napowietrznej do projekt.złącz kablowych dla zasilania domów jednorodzinnych NIE
521 2017-04-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociagowej NIE
522 2017-04-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji deszczowej NIE
510 2017-04-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
496 2017-04-07 zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV NIE
502 2017-04-07 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej NIE
507 2017-04-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej NIE
473 2017-04-05 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego . NIE
476 2017-04-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci ektroenergetycznej n.n. 0,4 kV NIE
444 2017-03-31 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
613 2017-03-30 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE