Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1273 2018-09-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymsieci elektroenergetycznych NIE
1264 2018-09-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym nowego oświetlenia drogowego NIE
1256 2018-09-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV NIE
1258 2018-09-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV NIE
1259 2018-09-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej nn 0,4 kV NIE
1262 2018-09-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektrycznej nn-0,4 kV ze słupami oświetleniowymi NIE
1255 2018-09-07 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego NIE
1246 2018-09-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym el.-en. sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi NIE
2428 2018-09-05 pozwolenie na budowę przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego NIE
1230 2018-09-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1214 2018-09-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku kanału sanitarnego w drodze bocznej od ul.Wichrowej NIE
1200 2018-08-31 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1171 2018-08-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlany sieci wodociągowej NIE
1163 2018-08-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy przyłącza kablowego nn 0,4kV zasilania potrzeb organizowanych imprez NIE
1159 2018-08-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV wraz z przyłączami w celu zasilenia obiektu przy ul.H.Sienkiewicza NIE
1153 2018-08-23 zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną NIE
1147 2018-08-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy linii kablowej nn od istniejącej linii napowietrznej do projektowanej szafki kablowej SK-4 i dalej do złącza kablowego ZKP-32/3 NIE
1148 2018-08-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami NIE
1146 2018-08-21 zgłoszenie zamiaru budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych NIE
1119 2018-08-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej, szafy kablowej SK4 oraz złącza kablowego ZK1x-3p NIE
1120 2018-08-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej, szafy kablowej SK3 oraz złącza kablowego ZK1x-1p NIE
1124 2018-08-13 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wew.instalacją gazu i zbiornikiem bezodpływowym NIE
1108 2018-08-09 zgłoszenie zamiaru nadbudowy, przebudowy i rozbudowy domu jednorodzinnego NIE
1095 2018-08-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci nn 0,4kV wraz z przyłączami do działek NIE
1063 2018-08-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączami NIE
1064 2018-08-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymsieci wodociągowej NIE
1065 2018-08-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączami NIE
1066 2018-08-02 zgłoszenie zamiaru budowy projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączami i siecin kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami NIE
1039 2018-07-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych NIE
1034 2018-07-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej nn-0,4kV oświetlenia w celu usunięcia kolizji linii napowietrznej z nowoprojektowanym układem drogowym NIE
1020 2018-07-25 zgłoszenie rozbudowy budynku jednorodzinnego NIE
1035 2018-07-25 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego NIE
1001 2018-07-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków TAK
996 2018-07-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla rozbudowy sieci wodociągowej NIE
987 2018-07-18 zgłoszenie zmiaru budowy kanalizacji kablowej dla hali logistycznej H44 NIE
977 2018-07-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy II odcinka sieci cieplnej oraz przyłączy do nowoprojektowanych budynków mieszkalnych NIE
948 2018-07-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - rozbudowa kanalizacji deszczowej NIE
949 2018-07-13 zgłoszenie zamiaru budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn. 0,4 kV z szafą kablową i przyłączami NIE
928 2018-07-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi NIE
931 2018-07-11 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego NIE
932 2018-07-11 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego NIE
933 2018-07-11 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego NIE
920 2018-07-09 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
921 2018-07-09 zgłoszenie rozbudowy b. jednorodzinnego TAK
907 2018-07-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej i złączy kablowych NIE
912 2018-07-06 zgłoszenie rozbudowy budynku jednorodzinnego NIE
865 2018-06-29 zgłoszenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku jednorodzinnego NIE
876 2018-06-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy linii kablowej nn 0,4 kV NIE
850 2018-06-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
854 2018-06-27 zgłoszenie zamiaru budowy kanalizacji kablowej IT2 dla hali logistycznej U44  
839 2018-06-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
840 2018-06-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego TAK
822 2018-06-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj. budowa linii nn-0,4kV oraz szafy kablowej SK-6 NIE
814 2018-06-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowalnym preizolowanej sieci cieplnej zasilającej budynki mieszkalne wielorodzinne nr 6 i 8 NIE
817 2018-06-18 zgłoszenie budowy dla rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego NIE
807 2018-06-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym odcinka linii kablowej nn 0,4 kV oraz likwidacja odcinka linii napowietrznej nn 0,4 kV NIE
808 2018-06-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym odcinka linii kablowej nn 0,4 kV wraz z odtworzeniem oświetlenia drogowego oraz likwidacja linii napowietrznej nn 0,4kV TAK
792 2018-06-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV NIE
793 2018-06-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV NIE
770 2018-06-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową NIE
771 2018-06-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi NIE
765 2018-06-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi NIE
750 2018-06-07 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
751 2018-06-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem NIE
759 2018-06-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym preizolowanej sieci cieplnej dla hal produkcyjno-magazynowych nr 1,2,3,4 NIE
744 2018-06-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym nowego odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku jednorodzinnego NIE
734 2018-06-05 zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza kablowego SN-15kV zasilającego pompownię wody przy ul.Koronna z GPZ-Cytadela i układane w ulicach: Koronna, Piątkowska, Księcia Mieszka I, Kazimierza Pułaskiego, Armii Poznań TAK
736 2018-06-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przebudowy i budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami - etap I NIE
726 2018-06-04 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dwulokalowego NIE
730 2018-06-04 zgłoszenie przebudowy, nadbudowy, remontu, termomodernizacji oraz rozbiórki przybudówki - dot. budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
731 2018-06-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej NIE
721 2018-06-01 zgłoszenie zamiau budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego NIE
712 2018-05-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej, szafy kablowej SK-3, jedenaście złączy kablowo-pomiarowych NIE
713 2018-05-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej, trzech złącz kablowo-pomiarowych NIE
714 2018-05-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej, szafy kablowej SK-3, czterech złączy kablowo-pomiarowych (sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV kablowa) NIE
715 2018-05-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowych nn 0,4kV, jednej szafki SK4 i dwóch złączy kablowych ZK2x-2P NIE
718 2018-05-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej w rejonie ul.Mieleszyńskiej o napięciu 0,4kV NIE
699 2018-05-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
678 2018-05-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymlinii kablowej nn-0,4 kV NIE
684 2018-05-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymsieci wodociągowej  
666 2018-05-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych NIE
654 2018-05-22 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
644 2018-05-21 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
632 2018-05-17 zgłoszenie budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej NIE
637 2018-05-17 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zblokowanym budynkiem pomocniczym NIE
628 2018-05-16 zgłoszenie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o garaż dwustanowiskowy NIE
614 2018-05-15 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod moztem Bolesława Chrobrego do granicy z dz. nr 35 NIE
616 2018-05-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową NIE
618 2018-05-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączem NIE
623 2018-05-15 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego i zb. bezodpływowego na ścieki NIE
599 2018-05-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sici kablowej nn-0,4 kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi NIE
600 2018-05-14 zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi NIE
603 2018-05-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kontenerowej stacji transformatorowej i linii kablowej nn-0,4kV NIE
592 2018-05-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową NIE
594 2018-05-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kanału sanitarnego w drodze bocznej od ul.Wichrowej  
597 2018-05-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy rurociągu tłoczonego kanalizacji deszczowej z przepompownią TAK
581 2018-05-10 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej NIE
565 2018-05-08 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z wewnętrzną instalacją gazu NIE
573 2018-05-08 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolno stojącego NIE
559 2018-05-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE