Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1202
Data zgłoszenia 2017-07-31
Treść zgłoszenia zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego, dwulokalowego
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2017-08-25
Inwestor
Pujanek Marek(Wellnet)
Adres inwestycji
Uradzka (Grunwald)
obręb: Kotowo
arkusz: 8
działka: 10/22

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:14:52.0