Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1218
Data zgłoszenia 2017-08-03
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym zespołu urządzeń podczyszczających osadnik-separator oczyszczających ścieki deszczowe na kan. deszczowej z terenu zlewni
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
ZDM
Adres inwestycji
Małopolska (Jeżyce)
obręb: Golęcin
arkusz: 39
działka: 123

zobacz na planie
Małopolska (Jeżyce)
obręb: Golęcin
arkusz: 40
działka: 1/3,1/4

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:14:52.0