Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1306
Data zgłoszenia 2017-08-18
Treść zgłoszenia zgłoszenie przebudowy i rozbudowy budynku jednorodzinnego
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2017-09-04
Inwestor
Przybyłek Mariusz
Adres inwestycji
Kierska 4 (Jeżyce)
obręb: Kiekrz
arkusz: 8
działka: 425/1

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:14:52.0