Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1351
Data zgłoszenia 2017-08-25
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp.z o.o.
Adres inwestycji
Aragońska (Stare Miasto)
obręb: Naramowice
działka: 8,1/14

zobacz na planie
Sarmacka (Stare Miasto)
obręb: Naramowice
działka: 8,1/14

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:14:52.0