Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1447
Data zgłoszenia 2017-09-11
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - remont gazociągu w ul.Leszczyńskiej i Buczka w trybie awaryjnym
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o.
Ziarnek Marek
Adres inwestycji
ark.29,30;
Karola Buczka (Wilda)
obręb: Dębiec
działka: 385/1,385/2,385/6,1

zobacz na planie
ark.29,30;
Leszczyńska (Wilda)
obręb: Dębiec
arkusz: 24
działka: 385/1,385/2,385/6,1

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:14:52.0