Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1451
Data zgłoszenia 2017-09-11
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowylinii kablowej nn 0,4kV, 2 szaf kablowych SK4 i 3 złączy kablowych pomiarowych
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp.z o.o.
Adres inwestycji
Brokułowa (Nowe Miasto)
obręb: Kobylepole
arkusz: 33
działka: 66/14,66/45,66/49,66/50,66/57

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-15 16:16:38.0