Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1628
Data zgłoszenia 2017-10-13
Treść zgłoszenia zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego z wewn. inst. gazu
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Ewertowski Tomasz
Ewertowska Iwona Maria
Adres inwestycji
Moliera (Jeżyce)
obręb: Strzeszyn
arkusz: 7
działka: 5/639

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:14:52.0