Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1714
Data zgłoszenia 2017-11-03
Treść zgłoszenia zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego wraz z wewn. inst. gazu
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2017-11-20
Inwestor
Pujanek Marek
Adres inwestycji
Uradzka (Grunwald)
obręb: Kotowo
arkusz: 8
działka: 10/22

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-15 16:16:38.0